Excercisiepeleton

Een exercitie afdeling bestaat uit een commandant en minimaal negen bewapende schutters.

Zij voeren de in de OLS normen voorgeschreven 20 exercitie oefeningen van één van de twee serie oefeningen uit tijdens de schuttersfeesten. De oefeningen worden door juryleden beoordeeld, waarbij gelet wordt op het exact gelijktijdig uitvoeren van de bewegingen en de correcte uitvoering daarvan.

Hoe meer manschappen in een afdeling meedoen, hoe moeilijker het wordt om de gerichtheid, gelijkheid en uitvoering correct uit te voeren.