Generaal

Generaal is Emiel Nissen.

Noch de koning noch de keizer hadden bestuursmacht in de schutterij, ze voerden slechts de hoge eretitel. Het gezag berustte bij een reeks officieren en onderofficieren, gelijk bij een leger. Hieruit blijkt het oorspronkelijk karakter van weermacht. Bovenaan stond de generaal, dan volgden de generaal-majoor, de kolonel, de kapiteit, de luitenanten en de vaandrigs.
De schuttenmeester leverde het vergaderlokaal, de schrijver of secretaris hield de boeken bij. De schuttersknechten bereidden de wedstrijden voor en tapten het bier. Dan waren er nog adjudanten, sergeanten, tamboers, voorlopers, grenadiers en kadetten. De schuttersstoet werd geopend door de “bielemennekes”, die de weg vrij moesten houden. Ze waren gekleed in de
kleurige uniformen van het 18e eeuwse sappeurs-corps, te vergelijken met onze genie. De grenadiers droegen prachtige hoge mutsen, die de trots vormden van de schutterij. Om de betekenis van de “bielemennekes” te symboliseren werden soms opzettelijk op de weg, die de schutterij zou volgen, boomstammen aangesleept, welke zij moesten opruimen.
Om de kas te spekken werden de officiers-functies, die men op hoge prijs stelde, somwijlen aan de meest biedende verpacht, telkens voor één jaar. Ten einde bij optochten flink voor de dag te komen, werd er herhaaldelijk geoefend in schieten, stramme houding en flink marcheren.