Sappeurs

De sappeurs van onze schutterij zijn: Jan Tinnemans en Harald Hendrikx.

Een bieleman (bijlman) is een man die voorop loopt in optochten van schuttersgildes. Bielemannen zijn een folkloristisch overblijfsel uit het verleden. De traditie wordt in ere gehouden door ze te laten meelopen in optochten van schutterijen in het zuiden en oosten van Nederland.

In het verleden was de functie van de Bielemannen om met hun bijlen eventuele hindernissen uit de weg te ruimen. Doorgaans dragen ze een kolbak, een zware baard, een leren voorschoot en een bijl met een lange steel. In vroeger tijden hadden de bielemannen het recht om huizen te doorzoeken naar dienstmeisjes.

Het verschil tussen een bieleman en sappeur is dat de laatste, behalve een bijl, spijkers en touw ook van een geweer of musket is voorzien.