Vaandeldrager

Vaandeldrager is Olaf Meuwissen.

Het vaandel is net als bij iedere vereniging het herkenningsteken van de schutterij.